under construction image

Сайтът се реконструира

Моля да ни извините! В момента работим по изграждането на новия ни облик. Скоро ще може да се възползвате от по-добра функционалност и клиентски интерфейс.

За запазване на място в тренировките ни изпозлвайте новата платформа за резервация, след като си направите профил в нея!