ЗАЛА 1

 • Функционално силова тренировка
 • 07:00- 08:15
 • Дани
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 09:00- 17:00
 • Виж повече!
 • Функционално силова тренировка
 • 19:45- 21:00
 • Дани
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 21:00- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 18:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 20:00- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 09:00- 18:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 21:00- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 18:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 20:00- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 09:00- 16:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 10:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 13:00- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 09:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 12:15- 16:30
 • Виж повече!
 • Кик бокс ДЕЦА
 • 17:30- 18:30
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 19:00- 22:00
 • Виж повече!

ЗАЛА 2

 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 12:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 13:00- 18:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 20:45- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 19:45
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 20:00- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 12:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 13:00- 19:45
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 20:45- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 19:45
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 20:45- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 09:00
 • Виж повече!
 • Йога
 • 09:00- 10:00
 • Детска йога
 • 10:15- 11:00
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 11:00- 22:00
 • Виж повече!
 • Персонални и полуперсонални тренировки
 • 07:00- 22:00
 • Виж повече!