january win a card picture

ВСЕКИ НОВ КЛИЕНТ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ! РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ...

Бъдете сред първите посетители на Y2 Gym и ще имате шанса да спечелите безплатна месечна карта за фитнес!

Необходимо е само да изпълните следните условия:

  • Да закупите абонаментна карта през месец януари или да направите 4 единични посещения във фитнеса за периода 01.01.2022 – 31.01.2022;
  • Да се регистрирате като наш клиент на рецепцията като ни предоставите две имена, телефон и и-мейл за обратна връзка.

На 01.02.2022 ще изтеглим един от вас, който ще спечели месечна карта за фитнес в Y2 Gym zone. Ще се свържем с печелившия по телефон или и-мейл.

JANUARY, EVERYBODY CAN WIN!
FIND OUT HOW!

Be one of the first visitors of Y2 Gym Zone and you will have the chance to get a free monthly membership!

You only have to fulfil two conditions:

  • Buy a monthly membership in January or visit the gym at least 4 times for the period 01.01.2022-31.01.2022;
  • Register as our client on the reception desk with your names, phone and e-mail.

On 01.02.20222 one of you will win monthly membership for Y2 Gym Zone. The winner will be contacted by phone or e-mail.